سفارش تبلیغ
صبا ویژن


دوچرخه زندگی

فقر نامه (1)

بسم الله الرحمن الرحیم

بدانکه ارباب فقر می گفتند: هر درویشی که این چهار کلمه و چهار مقام خبر ندارد، لقمة فقیری خوردن و لباس فقیری پوشیدن و پوشانیدن بر وی روا نباشد، فردا روز قیامت در روبروی خدای تعالی شرمنده خواهد شد. نعوذ باالله منها.


اگر تو را پرسند که درویشی بر چند چیز است؟ جواب بگو: بر هشت چیز است.

کدام کدام؟ جواب بگو: چهار کلمه و چهار مقام:

اول مقام شریعت ناسوت است، مهتر جبرائیل می داند، کلمه شریعت می گوید: لا اله الا الله و محمد رسول الله.

دوم مقام طریقت ملکوت است، مهتر میکائیل می داند، کلمه طریقت می گوید: لا اله الا الله بعظمته، محمد رسول الله خلیفته.

سیوم مقام حقیقت جبروت است، مهتر اسرافیل کی داند، کلمه حقیقت گوید: لا اله الا الله بید قدرته، محمد رسول الله برسالته.

چهارم مقام معرفت لاهوت است، مهتر عزرائیل می داند، و کلمه معرفت می گوید: لا اله الا الله حقا حقا، محمد رسول الله صدقا صدقا.

قال النبی صلی الله علیه و سلم: الشریعه اقوالی، و الطریقه افعالی، والحقیقه احوالی، و المعرفه لبقاءالله تعالی.

دیگر بدانکه ارباب فقر گفته اند که، شریعت همچون درخت است و طریقت همچون شاخ و حقیقت همچون برگ است و معرفت همچون میوه است. اگر درخت نباشد، این هرسه کجا پیدا شود؟!

و شریعت همچون پوست است و طریقت همچون گوشت، حقیقت همچون استخوان و معرفت همچون مغز. اگر پوست نباشد، این هر سه چیز درمانده و خراب شود.

و شریعت همچون شیر است و طریقت همچون جغرات و حقیقت همچون مسکه است و معرفت همچون روغن است. اگر شیر نباشد، این هر سه چیز از کجا پیدا شود؟!

 


نویسنده: هومان ׀ تاریخ: جمعه 89/8/21 ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ( )


© All Rights Reserved to 6hooman9.Parsiblog.com \ Theme by:
bahar-20 . com