سفارش تبلیغ
صبا ویژن


دوچرخه زندگی

فقرنامه (4)

اگر تو را پرسند که اول فقر چیست، و کمربند فقر چیست، و خانه فقر چیست، و دین فقر چیست، و مرکب فقر چیست، و گنج فقر چیست، و سنت فقر چیست، و فرض فقر چیست؟
جواب بگو: اول فقر فنا است و آخر فقر بقا، و خانه فقر جمعیت، و کلید فقر ارادت، و کمربند فقر خدمت، و جامه فقر ستاری است ( یعنی عیب پوشی بندگان خدای تعالی)، و دین فقر بیداری است، و مرکب فقر شوق و ذوق است، و گنج فقر مسکنت، و سنت فقر معرفت است و فرض فقر به ذکر حق تعالی مشغول بودن است، چنانچه گفته اند: کلّ شیءٍ هالک الاّ وجهه.
پس هر درویشی را بدیدی این نصیحات یاد دار، و اگر نه درویشی بر وی روا نباشد.


تمام شد رساله فقر نامه
(مطلوب الفقراء، به کوشش محمد تقی دانش پژوه/

همایی نامه -مجموعه مقالات علمی و ادبی تقدیم شده به استاد جلال الدین همایی/

اصل این رساله در کتابخانه دانشگاه لوس آنجلس نگهداری می شود)


نویسنده: هومان ׀ تاریخ: جمعه 89/9/19 ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ( )

فقرنامه (3)

 

اگر تو را پرسند که در تن آدمی چند گوهر است و دشمن وی چندند؟ جواب بگو:

اول گوهر عقل است و دشمن وی غضب.

دوم گوهر ایمان است و دشمن وی شرک است.

سیوم گوهر علم است و دشمن وی جهل.

چهارم گوهر حیا است و دشمن وی طمع.

 

اگر تو را پرسند که در تن آدمی کدام جا مصحف است و کدام جا مسلمان و کدام جا کافر و کدام جا مسافر است؟ جواب بگو:

سر مصحف است و دل مومن و زبان مسلمان است و نفس کافر است و پای مسافر.

 

اگر تو را پرسند: چند قبله و چند امام است؟ جواب بگو: پنج قبله و پنچ امام اند:

اول قبله محراب است، دوم قبله خانه کعبه، سیوم قبله عرش، چهارم قبله کرسی است، پنجم قبله بیت المعمور.

اول امام تن، دوم امام جان است، سیوم امام عقل، چهارم امام فهم، پنجم امام دل است.

پس هر امام در هر قبله می باشد؛ پس تن در محراب می باشد، و جان در کعبه می باشد، و عقل در عرش می باشد و فهم در کرسی می باشد و دل در بیت المعمور می باشد.

هر که این پنج قبله و پنج امام نداند، امامت کردن او را روا نباشد.

 


نویسنده: هومان ׀ تاریخ: چهارشنبه 89/9/10 ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ( )

مدرسه عشق

«« موچ وبلاگی بسیجی واقعی »» مدرسه عشق

به دعوت دوست عزیر روح الله جعفری (+) به موج وبلاگی بسیج و بسیجی واقعی دعوت شدم

ستایش خدای را سزاست که در یگانگی اش بلندمرتبه و در تنهایی اش به آفرینندگان نزدیک است.سلطنتش پر جلال و در ارکان آفرینش اش بزرگ است، بر همه چیز احاطه دارد بی آنکه مکان گیرد و جا به جا شود و بر تمامی آفرینندگان به قدرت و برهان خود چیره است. همواره ستوده بوده و خواهد بود، مجد و بزرگی او را پایانی نیست و آغاز و انجام از او و برگشت امور به سوی اوست.
«ای پیامبر! آنچه - در حق علی- از سوی پروردگارت بر تو فرود آمده، ابلاغ کن وگرنه رسالت او را انجام نداده ای»
...
ای مردمان! خداوند را، صراط مستقیم منم که فرمان به پیروی آن داده و سپس علی است و آنگاه فرزندانم از نسل او، پیشوایان هدایت اند که براستی و درستی راه می برتد و با حق دادگری کنند.
بدانید! «ستیزندگان آنان گمراه و نابخرد و برادران شیاطین اند که برای گمراهی مردمان، سخنان بیهوده را به یکدیگر می رسانند.»
...
و اکنون من، در این سوی تاریخ، در برابر امواج بسیار که هر یک مرا به طرف خویش فرا می خواند (برهر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود!).
    پرتوی نور هدایت به سوی تکیه گاهی استوار و مامن آرامش و رهایی کجاست، کدامین سو؟؟؟
مدرسه عشق؟!
    آری، باید شناخت مبدا را، مقصد را؛ باید آموخت، رفتن را، رسیدن را؛ باید فهمید ارادت را، محبت را، درد داشتن را...
بشوی اوراق اگر همدرس مایی/ که علم عشق در دفتر نباشد
یا علی! تویی مدرس عشق، تو که شیوه عدالتت بر یاری مظلوم استوار بود؛
    می آموزم از این عدل، از این محبت، از این اخلاص (از علی آموز اخلاص عمل)... از این عشق!

و بسیج این مدرسه عشق، مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت را سرداده اند؛
    باشد که این مفهوم والا را دریابیم.


نویسنده: هومان ׀ تاریخ: یکشنبه 89/9/7 ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ( )

فقر نامه (2)

 

اگر تو را پرسند که در تن آدمی چند پادشاه و چند وزیر است، جواب بگو: سه پادشاه و سه وزیر:

اول پادشاه روح است و وزیر وی عقل است؛ پس او را وزیر می گوید که: ای پادشاه روح، نیکی بکن و از بدی دور باش. اگر نیکی کنی، دیدار حق تعالی یابی و اگر بدی کنی، در عذاب دوزخ سخت مبتلا گردی.

دوم پادشاه دل است و وزیر وی زبان است؛ پس او را وزیر می گوید: ای پادشاه دل، هر طرف که شما غالب شوید، من هم همان طرف می آیم.

سیوم پادشاه نفس است و وزیر وی شیطان. وزیر وی را می گوید: ای پادشاه نفس، هر چه است در دنیا است و آخرت کدام کس دیده است؛ و زنا بکن و شرب بنوش و هر چه می خواهی بکن. پس از مردن هر چه نوشته است همان خواهد شد.

 


نویسنده: هومان ׀ تاریخ: پنج شنبه 89/9/4 ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ( )


© All Rights Reserved to 6hooman9.Parsiblog.com \ Theme by:
bahar-20 . com