سفارش تبلیغ
صبا ویژن


دوچرخه زندگی

دلا، مبارکت باد!

تو را خواندم
    خواندم تا رهایم سازی ز خویش،
        تا برسانیم به خویش!
گفتم:
    ای هستی بخش جانها!
        تشنه ام، تشنه به آبی که جان می بخشد، و حیاتی نو می آفریند.

ساقی، تو بیا و بر کفم نه/ یک کوزه آب زندگانی

آن ندای ساقی را به یاد آوردم که:
    باز آ.... آنکه به سوی تو باز گردد،
        گویی تازه متولد شده است.
...

و آنگاه،
    جاری ساختی آب حیاتی در رگهایم،
        که سراسر وجودم را فرا گرفت.
این تازه جان را
    معطر می کنم به نام و یاد تو...
و گویم:
    دلا، مبارکت باد!

نویسنده: هومان ׀ تاریخ: چهارشنبه 89/6/17 ׀ موضوع: تولد ׀ لینک این پست ׀ نظرات ( )

در غم سودای عشق

برخاستم و از رسول خدا پرسیدم: بهترین کارها در این ماه چیست؟
    فرمود: بهترین کارها در این ماه، پارسایی و دوری جستن از آن چیزهایی است که خدا حرام کرده است.

رسول خدا گریست...
گفتم: ای رسول خدا، چرا گریه می کنید؟ چه چیز شما را به گریه انداخت؟
    فرمود: یا علی از حادثه ای که در این ماه برای تو روی خواهد داد؛ گویی تو را می بینم در حالی که نماز می خوانی و با خدای خود نجوا می کنی، نگون بخت ترین و بدسرشت ترین همه مردمان می آید و با فرود آوردن ضربتی بر سرت، ریشت را به خونت رنگین می سازد.
گفتم: ای رسول خدا، آیا در آن حال دینم سالم است؟
    فرمود: آری در آن حال، دین تو سالم است.


نویسنده: هومان ׀ تاریخ: یکشنبه 89/6/7 ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ( )

من آنم که من دانم

یکی از بزرگان را به محفلی اندر همی ستودند و در اوصاف جمیلش مبالغه می کردند. سربرآورد و گفت:

        من آنم که من دانم.

 

شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است/ وز خبث باطنم سر خجلت فتاده پیش

طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق/ تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش


نویسنده: هومان ׀ تاریخ: جمعه 89/6/5 ׀ موضوع: خود ׀ لینک این پست ׀ نظرات ( )


© All Rights Reserved to 6hooman9.Parsiblog.com \ Theme by:
bahar-20 . com