قرمز سبز آبي خاکستري
نزديكترين مردم به پيامبران ، داناترين آنان است بدانچه آورده‏اند . [ سپس برخواند : ] « همانا نزديكترين مردم به ابراهيم آنانند كه پيرو او گرديدند و اين پيامبر و كسانى كه گرويدند . » [ سپس فرمود : ] دوست محمد ( ص ) كسى است كه خدا را اطاعت كند هرچند نسبش به محمد ( ص ) نرسد ، و دشمن محمد ( ص ) كسى است كه خدا را نافرمانى كند هرچند خويشاوند نزديك محمد ( ص ) بود . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت