قرمز سبز آبي خاکستري
نيكوترين خوى زنان زشت‏ترين خوى مردان است : به خود نازيدن و ترس ، و بخل ورزيدن . پس چون زن به خويش نازد ، رخصت ندهد كه كسى بدو دست يازد ، و چون بخل آرد ، مال خود و مال شويش را نگاه دارد ، و چون ترسان بود ، از هر چه بدو روى آرد هراسان بود . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت