قرمز سبز آبي خاکستري
بهار دلها و چشمه هاي دانش است و آن است راه مستقيم، آن است مايه هدايت كسي كه آن را پيشواي خود قرار دهد [امام علي عليه السلام ـ در توصيف قرآن ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت