سفارش تبلیغ
صبا ویژن


دوچرخه زندگی

خورشید هم آب می شود

مانند دریا عظیم باش، و درعین عظمت آرام و صبور؛

    تا بزرگترین مشکلات را محو کنی؛

 

به غروب خورشید در کنار دریا نگاه کن...

    ببین چگونه خورشید درون دریا آب می شود!

        نگاه کن چگونه تمام نور و حرارتش در سکون آب محو می شود.

 

متین و صبور باش چون دریا! 


نویسنده: هومان ׀ تاریخ: پنج شنبه 93/4/12 ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ( )


© All Rights Reserved to 6hooman9.Parsiblog.com \ Theme by:
bahar-20 . com