سفارش تبلیغ
صبا ویژن


دوچرخه زندگی

از بندگی تا بندگی

هرآنچیزی که مرا وسوسه کند یا مجبور کند و یا دلم را بلرزاند،

        تا کاری خلاف اراده و نفس خویش انجام دهم،

               مرا بنده و برده خویش ساخته است و اراده را از من گرفته است.

 

زمانی که  از کسی عصبانی می شویم و رفتاری نامطلوب از خود نشان می دهیم برده آن فرد می شویم که ما را عصبانی کرده است!

زمانی که در رانندگی فردی به حقوق ما احترام نمی گذارد و ما درصدد تلافی برمی آییم، برده آن فرد خاطی شده ایم!

زمانی که با تبلیغی به سمت چیزی می رویم که به آن نیاز نداریم و آنرا تهیه می کنیم، برده آن تبلیغ شده ایم!

زمانی که هر پیامی را از شبکه های اجتماعی دنبال می کنیم و می خوانیم، برده بیهودگی شده ایم!

زمانی که با دیدن ظاهر کسی یا چیزی دلبسته آن می شویم، برده عشق بی حاصلی گشته ایم!

 

اما زمانی که نورحقیقت را می بینیم و به آن جذب می شویم، برده حق و ملکوت او گشته ایم،

       و در این بندگی، زندگانی است، جاودانگی است، آزادگی است ...


نویسنده: هومان ׀ تاریخ: سه شنبه 95/4/15 ׀ موضوع: ׀ لینک این پست ׀ نظرات ( )


© All Rights Reserved to 6hooman9.Parsiblog.com \ Theme by:
bahar-20 . com