سفارش تبلیغ
صبا ویژن


دوچرخه زندگی

محرم طریقت

.... و احمد جامه به رسم لشکریان پوشیدی، و فاطمه که عیال او بود- اندر طریقت آیتی بود، و از دختران امیر بلخ بود. توبت (: توبه،  بازگشتن به طریق حق) کرد و بر احمد کس فرستاد که: مرا از پدر بخواه.

احمد اجابت نکرد. دیگر بار کس فرستاد که: ای احمد! من تو را مردانه تر از این دانستم. راه بَر (:راهنما) باش نه راه بُر (:راهزن).

احمد کس فرستاد و (فاطمه را) از پدر (به همسری) بخواست. پدر به حکم تبرّک او را به احمد داد. فاطمه به ترک شغل دنیا بگفت، و به حکم عزلت با احمد بیارامید؛ تا احمد را قصد زیارت بایزید افتاد. فاطمه با وی برفت. چون پیش بایزید اندر آمدند فاطمه نقاب از روی برداشت و با ابویزید سخن می گفت. احمد از آن متغیّر شد و غیرتی بر دلش مستولی شد. گفت: ای فاطمه! این چه گستاخی بود که با بایزید کردی؟

فاطمه گفت: از آنکه تو مَحرَمِ طبیعت منی و بایزید مَحرَمِ طریقت من. از تو به هوا برسم، و از وی به خدای رسم. و دلیل این است که او را از صحبت من بی نیاز است و تو به من نیازمندی.

و پیوسته بایزید با فاطمه گستاخ می بودی تا روزی باپزید را چشم بر دست فاطمه افتاد که حَنا بسته بود. گفت: یا فاطمه! از برای چه حنا بسته ای؟

گفت: یا بایزید! تا این غایت تو دست و حنای من ندیده بودی مرا بر تو انبساط بود. اکنون که چشم تو بر اینها افتاد صحبت ما با تو حرام شد.

- ذکر احمد خضرویه/ تذکره الاولیا


نویسنده: هومان ׀ تاریخ: دوشنبه 89/4/21 ׀ موضوع: طریقت، حجاب، محرم ׀ لینک این پست ׀ نظرات ( )

عشق محمد بس است و آل محمد

ماه فروماند از جمال محمد
سرو نروید به اعتدال محمد


قدر فلک را کمال و منزلتی نیست
در نظر قدر با کمال محمد

وعده‌ دیدار هر کسی به قیامت
لیله‌ اسری شب وصال محمد


آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی
آمده مجموع در ظلال محمد


عرصه‌ گیتی مجال همت او نیست
روز قیامت نگر مجال محمد


وآنهمه پیرایه بسته جنت فردوس
بو که قبولش کند بلال محمد


همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد
تا بدهد بوسه بر نعال محمد


شمس و قمر در زمین حشر نتابد
نور نتابد مگر جمال محمد


شاید اگر آفتاب و ماه نتابند
پیش دو ابروی چون هلال محمد


چشم مرا تا به خواب دید جمالش
خواب نمیگیرد از خیال محمد

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی
عشق محمد بس است و آل محمد


نویسنده: هومان ׀ تاریخ: جمعه 89/4/18 ׀ موضوع: عشق، محمد، جمال، کمال ׀ لینک این پست ׀ نظرات ( )


© All Rights Reserved to 6hooman9.Parsiblog.com \ Theme by:
bahar-20 . com